10 érdekesség, augusztus 20.-ról

10 érdekesség, augusztus 20.-ról

 1️⃣ Uralkodása idején Szent István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot         és tartott törvénynapot.

 2️⃣ Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra           István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. 

 3️⃣ Szent István király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett. I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382)                  pedig egyházi ünnepként élt tovább ez a nap. Mária Terézia 1771-ben, a pápa hozzájárulásával elrendelte, hogy a szent király ünnepe, augusztus            20.Magyarországon nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék.

 4️⃣ Ugyancsak 1771-ben Mária Terézia Dubrovnikból Bécsbe, majd Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve                     minden év augusztus 20-án körmenetben vitték végig a városon.

 5️⃣ A Szent Jobbot, amelynek ereklyetartóját 1862-ben készítették, a második világháború végén a Szent Koronával együtt nyugatra menekítették, és           előbbit végül 1945. augusztus 18-án hozták haza.

 6️⃣ Az 1848-49-es szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az ünnepet, mert Szent István a független magyar állam jelképe volt