A Márton – nap eredete

Hogy ki is volt Szent Márton, és mit kell tudni róla?


Szent Márton
 a Római Birodalom Pannónia tartományában született 316-317-ben. Bár születésének pontos dátumát homály fedi, abban azért biztosak vagyunk a Savaria városában született, amit ma Szombathelyként ismerünk.

A legenda szerint a római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén megosztotta meleg köpenyét egy koldussal, aki sokak véleménye szerint magát Jézust testesítette meg.

Innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében: Isten szolgálatába állt. Jólelkűségéről már élete során is legendák keringtek, s az alázatos misszionáriust püspökké akarták szentelni.

A monda szerint miután Márton megtudta, hogy jönnek érte, elbújt a küldöttek elöl. Egyenesen a ludak óljába menekült, bízva, hogy ott nem lelnek rá, azonban a ludak a szárnyuk verdesésével és gágogásukkal óriási zajt csaptak és ezzel felfedték Márton rejtekhelyét. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Honnan ered a Márton napi lakodalom? 

November 11-e a naptárban ősidők óta a téli időszak kezdő napja, amikor nagy eszem-iszomot rendeztek: asztalra tették az újbort, ettek-ittak, s fenékig ürítgették a poharakat, hogy a következő esztendőre is jó termés legyen. Ezt a hagyományt viszi tovább a Márton napi mulatság mind a mai napig.

A legenda szerint a munkások, parasztok ekkor fejezték be a földeken a mezőgazdasági munkákat. Érdekesség, hogy a liba húsából minden évben küldtek a papnak is. Innen ered a “püspökfalat” kifejezés.